Prelude - En Løve i Gatene

Gå til høyre slik at du kommer over i en ny synsvinkel.
Se på redet. Der finner du store skjell. Ta et av dem.
På treet er det en grein. Brekk den av treet.
Snakk med treånden.
Gå videre mot høyre, til bekken.
Bruk skjellet med greinen.
Bruk trakten på bekken.
Gå tilbake og snakk med treånden igjen.

Tilbake til kapitteloversikten

starcat@starcat.rlyeh.net